SADA (ili nikada) - 5. deo

Kategorija:

Kakva milost videti da ta ista stvar koja se čini tako teškom u svetu oblika, da ista stvar koja se čini tako ograničavajućom sa svake strane, da je ta ista stvar kapija u “bezoblično” i u ono ko sam “Ja” – iza oblika. Kakva milost videti da su one jedno te isto. Oblik je praznina; praznina je oblik. Oni su jedno.