SADA (ili nikada) - 1. deo
Poštuj „sadašnji trenutak“ i svaki oblik koji dolazi i odlazi sa njim. Ako poštuješ „sada“, poštovaćeš i svaki oblik u kome se pojavljuje.
SADA (ili nikada) - 2. deo
Čudna i divna stvar u vezi sa “sada” je da vas ono nikada ne napušta i nikada ne menja polje sadašnjeg trenutka. To zato što je suština “sada” bezuslovna svesnost, polje u kojem se sve pojave dešavaju.
SADA (ili nikada) - 3. deo
Kada se “moje” i “tvoje” stope, to je potpuna predaja; tvoja volja postane jedno sa Totalnošću.
SADA (ili nikada) - 4. deo
Božansko se ne ostvaruje opiranjem ili bežanjem od nečega, nego činom duboke predaje. A zadivljujuća stvar je da za to uopšte ne treba vreme. Predaja može biti samo sada.
SADA (ili nikada) - 5. deo
Kakva milost videti da ta ista stvar koja se čini tako teškom u svetu oblika, da ista stvar koja se čini tako ograničavajućom sa svake strane, da je ta ista stvar kapija u “bezoblično” i u ono ko sam “Ja” - iza oblika. Kakva milost videti da su one jedno te isto. Oblik je praznina; praznina je oblik. Oni su jedno.
SADA (ili nikada) - 6. deo
Da li ti je moguće zagrliti nesigurnost, i ne tražiti da moraš znati šta će se desiti sa tobom u tvojoj životnoj situaciji? Prigrliti neizvesnost?
SADA (ili nikada) - 7. deo
Kakav ćeš svet stvarati zavisi od stanja tvoje svesnosti u sadašnjem trenutku jer ti si čovečanstvo. “Čovečanstvo” kao abstraktni pojam – ne postoji; čovečanstvo je “ljudsko biće”.
SADA (ili NIKADA) - Uvod
Ovo su podsećanja na 'SADA' koja nam šalje Ekart Tole. Predstavljam vam ih na ovoj stranici da omogućim da do njih dođu i oni koji ne vladaju engleskim i/ili nemaju pristup do tih 'poruka tišine'. ALI! ALI IDEJA NIJE DA DOBIJETE JOŠ JEDNU NOVU PAMETNU MISAO, PA DA POSTANETE 'HODAJUĆI LEKSIKON MUDRIH IZREKA', NEGO DA TO - P R I M E N J U J E T E !