Ljubav - to sam ja
Ta sirota reč „ljubav“ se istrošila u prečestoj upotrebi i zloupotrebi i zagubila se u svojim mnogim značenjima. Koristi se u dva najčešća značenja koja se prepliću i mešaju; pre svega kao „ljubav“ (sa malim „lj“) i tada označava „romantičnu“, „ego ljubav“ i, drugo, ređe korišćeno značenje, je „Ljubav“ (sa velikim „Lj“) i to označava Kosmičku, Božansku Ljubav, koja je naša prava priroda i suština.
Otvoren online Joga Shop
Poštovani ljubitelji joge, zdravog i srećnog života! Izuzetno nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo o otvaranju Online Joga Shopa na našem sajtu. Za početak možemo Vam ponuditi prana-hranu, Natural Art slike (Zen umetnost) kao i  izdanja Yoga Centra.
KO SAM JA?
Vi ste nešto beskrajno dublje nego bila koja misao o vama Pitanje svih pitanja našeg života je: “Ko sam ja”. Na to pitanje um ne može dati odgovor. Što god vam um ponudi kao odgovor neće biti tačno (žena, muškarac, ćerka, profesor, komšija, baka, tata, carinik, penzioner, JMBG….). Ni jedan od tih odgovora nije tačan i ni približno potpun. Naš nas osećaj ne može prevariti: mi znamo celim bićem da smo nešto mnogo veće nego bilo šta od ponuđenih odgovora i više nego svi ti odgovori zajedno.
TO SAM JA
Ta unutrašnja tišina u vama i Bog je  - jedno te isto. Sutradan, nakon što sam napisao prethodni tekst (“Ko sam ja?”), imao sam jedan intezivan duševni doživlja, koji je došao kao ilustracija onome što sam napisao juče. Izgleda da Nebo meni šalje “ilustracije” za ono što pišem, kao što ja vama stavljam slike uz tekstove :-)
SADA (ili nikada) - 1. deo
Poštuj „sadašnji trenutak“ i svaki oblik koji dolazi i odlazi sa njim. Ako poštuješ „sada“, poštovaćeš i svaki oblik u kome se pojavljuje.
SADA (ili nikada) - 2. deo
Čudna i divna stvar u vezi sa “sada” je da vas ono nikada ne napušta i nikada ne menja polje sadašnjeg trenutka. To zato što je suština “sada” bezuslovna svesnost, polje u kojem se sve pojave dešavaju.
SADA (ili nikada) - 3. deo
Kada se “moje” i “tvoje” stope, to je potpuna predaja; tvoja volja postane jedno sa Totalnošću.
SADA (ili nikada) - 4. deo
Božansko se ne ostvaruje opiranjem ili bežanjem od nečega, nego činom duboke predaje. A zadivljujuća stvar je da za to uopšte ne treba vreme. Predaja može biti samo sada.
SADA (ili nikada) - 5. deo
Kakva milost videti da ta ista stvar koja se čini tako teškom u svetu oblika, da ista stvar koja se čini tako ograničavajućom sa svake strane, da je ta ista stvar kapija u “bezoblično” i u ono ko sam “Ja” - iza oblika. Kakva milost videti da su one jedno te isto. Oblik je praznina; praznina je oblik. Oni su jedno.
SADA (ili nikada) - 6. deo
Da li ti je moguće zagrliti nesigurnost, i ne tražiti da moraš znati šta će se desiti sa tobom u tvojoj životnoj situaciji? Prigrliti neizvesnost?
SADA (ili nikada) - 7. deo
Kakav ćeš svet stvarati zavisi od stanja tvoje svesnosti u sadašnjem trenutku jer ti si čovečanstvo. “Čovečanstvo” kao abstraktni pojam – ne postoji; čovečanstvo je “ljudsko biće”.
SADA (ili NIKADA) - Uvod
Ovo su podsećanja na 'SADA' koja nam šalje Ekart Tole. Predstavljam vam ih na ovoj stranici da omogućim da do njih dođu i oni koji ne vladaju engleskim i/ili nemaju pristup do tih 'poruka tišine'. ALI! ALI IDEJA NIJE DA DOBIJETE JOŠ JEDNU NOVU PAMETNU MISAO, PA DA POSTANETE 'HODAJUĆI LEKSIKON MUDRIH IZREKA', NEGO DA TO - P R I M E N J U J E T E !