KO SAM JA?
Vi ste nešto beskrajno dublje nego bila koja misao o vama Pitanje svih pitanja našeg života je: “Ko sam ja”. Na to pitanje um ne može dati odgovor. Što god vam um ponudi kao odgovor neće biti tačno (žena, muškarac, ćerka, profesor, komšija, baka, tata, carinik, penzioner, JMBG….). Ni jedan od tih odgovora nije tačan i ni približno potpun. Naš nas osećaj ne može prevariti: mi znamo celim bićem da smo nešto mnogo veće nego bilo šta od ponuđenih odgovora i više nego svi ti odgovori zajedno.
TO SAM JA
Ta unutrašnja tišina u vama i Bog je  - jedno te isto. Sutradan, nakon što sam napisao prethodni tekst (“Ko sam ja?”), imao sam jedan intezivan duševni doživlja, koji je došao kao ilustracija onome što sam napisao juče. Izgleda da Nebo meni šalje “ilustracije” za ono što pišem, kao što ja vama stavljam slike uz tekstove :-)
Ljubav - to sam ja
Ta sirota reč „ljubav“ se istrošila u prečestoj upotrebi i zloupotrebi i zagubila se u svojim mnogim značenjima. Koristi se u dva najčešća značenja koja se prepliću i mešaju; pre svega kao „ljubav“ (sa malim „lj“) i tada označava „romantičnu“, „ego ljubav“ i, drugo, ređe korišćeno značenje, je „Ljubav“ (sa velikim „Lj“) i to označava Kosmičku, Božansku Ljubav, koja je naša prava priroda i suština.