Večnost
E, da, dileme, sumnje i malodušnosti su verni pratioci duhovnog puta. Vrlo često zato što mislimo da se trebamo odricati i onda postoji zebnja da bi to moglo biti uzalud. A u stvari trebamo se odricati samo onoga što nemamo, a ne onoga što imamo.
Jogi čita
Ne znam da li je samo šala ili stvarni događaj, mada znam da u svakoj šali ima i šale, hahaha! ali se priča da Indijski parlament jednom prilikom nije dugo mogao da nađe neko rešenje pa je predsedavajući naložio da svi naprave stoj na glavi dok ne našu rešenje; Ne znam kakav je rezultat bio...
Humor: Prosvetlenje
Kada su Budu upitali šta je prosvetlenje on je odgovorio: „Kraj patnje'. Odgovorio je, dakle, negativno; odogovorio je šta prosvetlenje nije – nije muka, kraj patnje, nema više bola.