SADA (ili nikada) - 7. deo

Kategorija:

Kakav ćeš svet stvarati zavisi od stanja tvoje svesnosti u sadašnjem trenutku jer ti si čovečanstvo. “Čovečanstvo” kao abstraktni pojam – ne postoji; čovečanstvo je “ljudsko biće”.