Jogi čita

Kategorija:

033a-Joga-humor-itanjeNe znam da li je samo šala ili stvarni događaj, mada znam da u svakoj šali ima i šale, hahaha! ali se priča da Indijski parlament jednom prilikom nije dugo mogao da nađe neko rešenje pa je predsedavajući naložio da svi naprave stoj na glavi dok ne našu rešenje; Ne znam kakav je rezultat bio…033b-Joga-humor-stoj-na-glavi

Stoj na glavi (sirshasana) je, inače, „kralj položaja’ i ima bezbroj dobrobiti a naročito što glava bude obilato snabdevene svežom krvlju a srce i noge se odmaraju itd… a za detalje pogledajte opis na: http://joga.rs/joga-polozaji-asane/napredni-joga-polozaji/150-joga-poloz…

Jogi Fabijan