Joga moral

Kategorija:

Joga-Moral-nevinost„Tek kada jogin ovlada moralnim vrlinama (Yama i Niyama), može nastaviti vežbati položaje i druge veštine“ (Joga Bašja Vivarana, II.29).
Kao što svakako znate, joga daleko prevazilazi fizičke vežbe i položaje. Ovo o „moralnosti“ baš ne volimo uvek da čujemo („neće valjda sada i joga da nam popuje“) jer u nama postoji otpor prema nametanju obrazaca ponašanja.

Naročito nam smeta kada vidimo da se oni koji nam to pričaju – najmanje toga drže. Ima nešto neprirodno u moralnosti (vidi: Moralnost v/s Svesnost) i kao da osećamo kako mi imamo u sebi ugrađeno nešto dublje i nepogrešivo.
Kako bilo da bilo, u jogi ne možemo uspešno napredovati sa nerešenim odnosom sa sobom i svetom (i Bogom); Jedna od najraširenijih sistema joge u svetu je Hata joga (Hatha yoga) i ona je deo „Kraljevske joge“ (Raja yoga). Ona se zove još i Aštanga joga (Ashtanga yoga)  što znači joga „osam udova“. Naime, prema „Bibliji joge“ tj. Patanđalijevim „Joga sutrama“, joga se sastoji od osam „ruku i nogu“ i to su:

 

  1. Yama su pet principa moralnog uzdržavanja (nečinjenja)
  2. Niyama su pet aktivnih principa činjenja
  3. Asana je fizička vežba zauzimanjem položaja (što mi, na Zapadu, najčešće poistovećujemo sa jogom).
  4. Pranayama su vežbe disanja
  5. Pratyahara je povlačenje čula
  6. Dharana je koncentracija
  7. Dhyana je meditacija
  8. Samadhi je prosvetlenje, realizacija ili spasenje

Dakle, moralni principi joge su dva prva uda Aštanga joge i to su Yama i Niyama.

Kada pogledamo te principe ne možemo odoleti a da ne pomislimo da su, sigurno, nemoralnost i nered bili isto problem i pre dve hiljade godina kada je Maharishi Patanđali morao da u svoje principe joge uvede i moralne norme (Ništa novo pod nebom, kako kaže Biblija).

U jogi se veruje i zna da se plodovi joge ne mogu ubrati ako se ne pridržavamo moralnih principa pa su zato ti principi i stavljeni na prvo mesto. Inače, moralni principi svih tradicija sveta su isti ili slični pa su tako ovi navedeni principi joge vrlo slični Hrišćanskim „Božjim zapovestima“.