Moral ili Prisutnost (Ekart Tole)

Kategorija:

Pitanje: Mnoge duhovne tradicije imaju snažan naglasak na moralnosti. Kakvu ulogu moralnost ima u vašem učenju?

E Tolle: Glavni cilj mog učenja je prevazilaženje Ega, koji je lažni osećaj sebe, lažni osećaj identiteta. Moralnost je važna u mnogim tradicionalnim učenjima jer ta učenja nisu otišla dalje od Ega i tako funkcionišu još uvek u okviru Ega.

Ako živite u društvu naseljeno Egima, potrebna su vam određena spoljna pravila ponašanja i propisi kako ne bi bio potpuni haos. Tada vam trebaju zapovesti ili zakoni kako Ego ne bi stvorio potpuni haos u svetu. Akcenat ovog učenja je na prekoračenje Ega kako bi nastalo drugačije stanje svesnosti, mi to zovemo “prisutnost”.

Kada jednom to stanje svesnoti počne da deluje, spoljna pravila i propisi više stvarno nisu potrebni, jer shvatanje šta je ispravno a šta ne izrasta iz unutra i više niste u stanju da nanesete patnju drugima jer je nestala iluzija potpune odvojenosti između onoga ko ste vi i ostalih ljudi. Više niste uhvaćeni u zamci te iluzije i sada konačno znate da štogod radili drugome – radite samome sebi. I još važnije, tu je ljubav kao saznanje drugoga kao sebe – saznanje jednosti. Kada to postane osnova vašeg života, više vam nisu potrebna pravila i zapovesti jer to spontano izbija iz unutra.

Mog600b-Meditacija-Uvod-DamaSvecelo bi se reći da jedino što treba da radite je da budete u stanju ljubavi, koja nije obična ljubav, nego prepoznavanje ne-odvojenosti, spoznaja konačne Jednosti svih bića. Kada se to desi, pravilno ponašanje teče prirodno iz vas. Nema više potrebe da pamtite zapovesti kako bi vam rekle šta je ispravno a šta ne. Akcenat učenja je prevazilaženje Ega i kada se to desi, moralnost nastaje iznutra. Naglasak učenja nije na moralnosti jer to dolazi kao posledica promene. To je posledica unutrašnje promene. Naglasak učenja nije moralnost nego nešto dublje, nešto iz čega prava moralnost teče.

Prevod Jogi Fabijan