KARMA JOGA

Kategorija:

Nesebično služenje

Vrste-joge-Karma-joga-Ponuda-NebuOvu vrstu joge neće te naći da se podučava u nekom joga centru. To nije joga koja se vežba u sali. Ipak je spominjemo jer je rad bez iščekivanja rezultata jedan od moćnih načina duhovnog rasta. To je joga koja se primenjuje stalno i svugde, to je joga delovanja. Njome sledbenici predaju svoj ego Bogu. Ona je usmerena i čoveku i životinjama i bilju.

Nesebično služenje i delovanje, prihvaćenog i izvršenog jedino radi Božanskog (kao na ovoj slici gde ova lepa jogina nudi plodove akcije Nebu). Dobrovoljnim radom i služenjem drugima, bez očekivanja nagrade, prihvatanjem svega kako jeste kao najboljeg – je put karma joge.