TANTRA je joga Spasenja

Kategorija:

510-13a-Tantra-joga-Spasenja-JogiFProsvetljenje, spasenje, ostvarenje, realizacija, gnosis, samadi, mokša, satori, nirvana… sve su različite reči – različitih tradicija – za jednu istu ili srodnu pojavu: spoznaja Boga putem božanske iskre u sebi, spoznaja Sebe (identičnog sa svojom božanskom prirodom), konačni cilj ljudskog postojanja …itd

Prosvetljenje je trajni kraj patnje.

Prosvetljenje/spasenje se takođe uči, to je isto tehnika. Možeš pokušati i prečicu putem Tantra seksa, a ako ti ne uspe prečica, ostaje dobar seks! Nema štete Smile.

Ovako ili onako, svi smo mi zapravo Sebetražitelji (moj izraz za Bogotražitelje); u kranjoj liniji svi su naši napori i težnje usmereni samo kao tom cilju (karijera, imovina, porodica, slava…). Uvek i stalno tražimo Sebe, tražimo Sreću, tražimo Mir (a to je sve jedno isto). Ljubav, Unutrašnja Tišina, Svetlost, Bog, Sveti duh, Duša, Prava priroda, Sadašnji trenutak… to je sve jedno isto. Za tim tragamo celog života ali najčešće to ne 510-13f-Tantra-joga-Tisina-JogiFnalazimo i umiremo razočarani jer nam se čini da „sve to što se zove Život nije imalo nikakvog smisla’ („life’s a bitch and then you die’), da je muka bila uzaludna.

A znate li zašto to ne nalazimo? Pa, zato što tražimo na pogrešnom mestu: ne možeš naći nešto što nije tamo. Tražimo to u s p o l j n j e m   s v e t u  a to, jednostavno, nije tamo. To je u  u n u t r a š n j e m  s v e t u !

Ako Boga ne nađeš u sebi, nećeš ga naći nigde drugde. Crkve i religije to ili ne znaju ili neće da vam kažu – i jedno i drugo je nedopistivo! Bog nije ni u crkvi ni na nebu; bog nije osoba, Bog je JESTE. Bog nije misao (i uzalud lupaš glavu), Bog je d o ž i v l j a j, e m o c i j a .510-13a-Tantra-joga-Tisina-JogiF

A kako onda naći to u sebi? Pa, vrlo lako; to je svo vreme tu, samo se okreni prema unutra, pretvori se u posmatrača sveta (ne mislioca o svetu), koristi koji god ti je način pri ruci da uđeš u SADA, u Sadašnji trenutak. Zapravo ni ne možeš ući u Sadašnji trenutak: TI SI SADAŠNJI TRENUTAK. Ti imaš telo ali nemaš Dušu: ti si Duša. Okreni se prema unutra i posmatraj u tišini…Ah!

E, za ulazak u sadašnji trenutak postoji bezbroj načina i tehnika. Jedna od najcelovitijih (jer sadrži u sebi i telesne vežbe i disanje i opuštanje i meditaciju…) je – joga. U duhovnoj dimenziji joge, zapravo, koristimo telo, pokret i dah kako bi smo što duže bili PRISUTNI, kako bi smo se vratili sebi, tamo gde pripadamo, našli ko smo. Kako bi smo se vratili kući.

Tantra joga, sa druge strane, je način i veština kojom u to stanje blaženstva, u to SADA ulazimo sa partnerom; ona je sva u doživljaju, u dodiru, u zanosu… Tantra koristi seksualnu energiju i transformiše je u duhovnu. Enegija seksa i duhovna energije su dva kraja iste energije.

510-13c-Tantra-joga-Spasenja-ljubav-JogiFNe moram vas podsećati na to kakva je moćna energija seksa; možda je i najmoćnija od svih naših energija. Istina, energija gladi je veća ali pošto skoro niko od nas nije nikada bio STVARNO GLADAN (da nije jeo nekoliko dana) onda tu energiju potrebe za hranom i ne znamo (i ta energija gladi za nekoliko dana iscrpe telo i skoro da se izgubi). Međutim, energija seksa je vulkan, zemljotres, uragan. I šta mislite zašto nam je data? Znam, reći će te: zbog produženja vrste, života. I to je tačno na fizičkom nivou ali to je samo spoljna manifestacija Života. Život ima dublju svrhu, „unutrašnju stranu vetra’ a to je radost i blaženstvo, beskrajna sreća.

Ovde smo na Zemlji samo da budemo srećni. Jeste da mi (sami sebi i uz pomoć drugih) učinimo sve moguće da to ne budemo, ali to ne menja osnovnu svrhu našeg postojanja: sreća, radost, blaženstvo. A u to stanje možemo ući samo uz pomoć e n e r g i j e . E, nema veće energije za duhovni rast od seksualne energije.

Međutim, te se energije svi plaše: i porodica i škola i crkva i država. „Društvo’ se plaši energije ljubavi i seksa jer u tome stanju zaljubljenosti „izgubimo glavu’ a ego je „društvo preseljeno u glavu’. Društvo hoće da ima kontrolu nad vama. Zato se seks zabranjuje i potiskuje na svaki mogući način. Tek kada vas posvađaju sa samima sobom kada učne da se jedan deo vas bori protiv drugog vašeg dela (srce protiv uma), tek kada ste podeljeni u sebi, tek tada vas mogu kontrolisati i manipulasti.

Niko ne želi da budete slobodni.

Jedan od najmočnijih sredstava za kontrolu je k r i v i c a . 510-13c-Tantra-joga-Spasenja-Meaculpa-JogiFTo je posebno specijalitet u Judeo-hrišćanskim tradicijama. Nabijanjem osećaja krivice vi ste porobljeni. Kada se samo setim onih tragi-komičnih šibanja kada su oni mučenici šibali sebe ili onoga „mea culpa, mea maxima culpa’ (moj greh, moj preveliki greh) što se neprestano ponavlja u katoličkim misama… Ma kakav greh, koje krivice, kakve gluposti! Sve su to samo sredstva manipulacije i kontrole. Da li ste ikada videli radosnog popa, sretnog političara…I, naravno, pošto je ovaj svet tako teško i mučno mesto, za spasenje vam se, onda, ponude kao posrednici (za onaj svet).

510-13b-Tantra-joga-Samokaznjavanje-JogiFNIKO VAS NE MOŽE SPASTI NEGO SAMO VI SAMI.

Ako imate sreću da sretnete duhovnog učitelja (u živo ili u knjizi, ili na Internetu, svejedno), znajte da vam on može samo pokazati put, odvesti do vrata hrama; ali u hram morate i možete ući samo sami. Ukoliko vam se bilo ko nudi kao spasitelj znajte da je – varalica.

Tantra joga je jedini izuzetak gde u hram ulazite takođe sami, ali „u dvoje’; jedini fenomen Života je da u ljubavi dvoje postane jedno, da nestane podeljenosti, da se sa partnerom osećamo jedno i da u ljubavi potpuno nestanemo i prerastemo u „više jedinstvo’. Zato uspeh u toj ‘prečici’ ka prosvetljenju možete očekivati jedino ako imate ‘a loving partner’, nekoga u koga ste zaljubljeni. Jedino je Ljubav put Sasenja.

Za duhovni rast, prosvetljenje i Spasenje potreban je rad na samome sebi. Jedina vredna investicija u ovom životu je investicija u duhovni razvoj i rast.

510-13d-Tantra-joga-Spasenja-Reljef-JogiFNe tvrdim da je korišćenje seksualne energije jedini način da se duhovno razvijamo. To je ipak individualno. Nekima su, naime, naslage vaspitanja i krivice tako velike da se ne mogu izvući ispod njih i za njih je verovatno bolje da idu putem odricanja. Ali sa time treba biti jako obazriv jer je taj put odricanja vrlo težak i opasan pošto ono što poričemo i potiskujemo u sebi – još više raste i buja, tome dajemo snagu veću nego što inače ima (i zato su manastiri i samostani puni kojekakvih perverzija).

Pornografija i perverzije su rezultat potiskivanja seksa.

510-13e-Tantra-joga-Spasenja-Couple-JogiFA za najveću većinu, prirodnih i zdravih osoba, seksualna energija je dar Božiji za duhovni rast i Spasenje. Zato sam Tantra jogu nazvao „Joga Spasenja’ jer je najlepši i najbrži put u duhovni rast. Najbrži i mnogima jedini način da bar na čas osete blaženstvo Kosmičke ljubavi, beskrajno zadovoljstvo rastočenog ega, jedini trenuci kada „ne postojimo’ a postojimo intenzivnije nego bilo kada.

A mnogima će taj put otvoriti vrata Carstva nebeskog na zemlji. Univerzum (Bog) nam je dao skriveni ključ u seksualnosti.510-13c-Tantra-joga-Spasenja-Kundalini-JogiF Kroz seksualnost preživljava Život ali ako se kroz seksualnu energiju krećete sa potpunom svesnošću, otkriće te da ste našli ključ Večnog života. Jedan mali aspekt seksa je da će vaša deca živeti. Drugi, viši aspekt je da možeš živeti u večnosti.

Kao i štošta drugo, tehnike Tantra joge se mogu naučiti. Za razliku od poslovice „bez muke nema nauke’ za Tantru sam izmislio poslovicu: „Bez slasti, nema masti’, bez velikog zadovoljstva („Trajni orgazam’) – nema dobitka (Spasenje).

JogiF