Tantra je joga Života

Kategorija:

510-2a-Tantra-joga-zivota-lotos-vajraTantra je proistekle iz preistorijskog obožavanje majke Zemlje, i ona je jedna zaista sevobuhvatna, celovita vizije Života. Kao što je već bilo reči u prethodnim člancima, sama reč znači tkanje ili ‘crvena nit’ a označava i metod.

Ako bi ja trebao dati najkraći opis tantre, ja bih rekao: ‘PRIHVATANJE’. Dakle, totalno prihvatanje. Za sve one koji se celog života bore ‘za nešto’ ili ‘protiv nečega’ ovo dođe kao neki šok… Ali razrešenje dolazi kada shvatimo da PRIHVATANJE NIJE ODOBRAVANJE. Znači, ima puno stvari oko nas koje ne možemo odobravati ali ih MORAMO prihvatiti jer to jednostavno JESTE.

Kada jednom krenete tim putem prihvatanja, osetićete veliko olakšanje; prihvatite pre svega sebe. Prihvatite sebe i prema spolja i prema unutra. Inače, prema spolja se pokazujemo bolji nego što jesmo a prema unutra se pokazuemo lošijim ne go što jesmo. Najveći deo naše životne muke je rezultat sukoba ta dva identiteta. Prihvatite sebe u potpunosti. Ako ne možete da prihvatite sebe, prihvatite to da ne možete da prihvatite, hahaha!

Dakle, tantra je prihvatanje nepodeljenog sveta, celine. U tom smilsu je ona revolucionarna, radikalno pobunjenička, jer ne prihvata podelu sveta na ‘niži’ i ‘viši’, nego ga vidi kao jedan, celovit. Više i niže idu ruku pod ruku. Više sadrži u sebi niže a niže u sebi sadrži više. Više je skriveno u nižem te se nižeg ne treba odricati, niti treba biti uništeno ili ubijeno. Niže treba da bude transformisano. Nižemu treba omogućiti da se kreće prema gore i da tako niže postane više. ‘Kako gore, tako dole’.510-2a-Tantra-joga-zivota-mudra

Tantra joga kaže: nikada ne osuđuj ništa – pristup osude zaista nije pametan jer osuđujući nešto ti onemogućuješ to nešto niže da se razvije u više. Ne osuđuj mulj, jer je lotos skriven u mulju, iskoristi mulj da proizvedeš lotos. Naravno da mulj još nije lotosov cvet, ali može biti. A kreativna duhovna osoba će pomoći mulju da iznedri svoj lotos i da se oslobodi mulja.

Na Zapadu ima puno nesporazuma u vezi sa Tantrom i ona se vezuje uglavnom za seks. Međutim, tantra ima najčistiji mogući prostupa seksu. Seks je po tantra jogi, božanska energija života koja – na telesnom nivou – da, stvara novi život (decu) ali, još važnije, transformisana, stvara – večni život. Tantra je joga Večnog života, joga Spasenja.

510-2c-Tantra-joga-zivota-devojka-chakreTantra pristup je vrlo ‘ženski’, veoma yin; u njoj nikada nije bilo muškog šovinizma. U njoj vam nema napretka bez ‘mudre žene’ i to što manje učene, što prizemnije, što punije života – to bolje.

Ta joga nije ni učenje ni filozofija. Za neko učenje ili filozofiju vam je dovoljan samo um. Ali za tantru um vam nije dovoljan, potrebno vam je celo biće, jer tantra je doživljaj. I što je tu najzanimljivije, što je mučilo mistike svih vremena, je da u potpunom doživlaju nestane – doživlajvač! Znanje je tu ali nema znalca Smile. I ko će onda da vam prenese doživljaj; tu je ‘objekat’ ali nema subjekta, nema tu u stvari ni objekta/doživljaja nego je to ‘doživljavanje’… Reči su tu da pokušaju preneti učenje ali nisu dovoljne.510-2d-Tantra-joga-zivota-par

Da bih vam preneo ovo učenje neće vam, dakle, biti dovoljni samo um, intelekt i reči, moraće te da slušate ovo učenje kao muziku, srcem. Moraće te slušati učenje, kao što slušate potok ili vetar u krošnjama, moraće te čitati ove tekstove kao da čitate poeziju… Trebaće te otkrivati skrivena značenja što se šunjaju iza reči… Tada to više neće biti učenje, znanje, nego – ljubav.

A kao i štošta drugo i Tantra je tehnika i da se naučiti Smile

JohiF