Reklamiranje na facebook i Google

Kategorija:

fb-advertising-somborAko želite da se brzo, jeftino i efikasno oglašavate na facebook-u i/ili Google, obratite se na donje kontakte.

Dakle, radimo za vas upadljive i prepoznatljive reklame i one se pojave na facebook-u i/ili Google za samo nekoliko sati.

Možemo vam reklame ograničiti da budu vidljive samo u Somboru i okolini (20 – 80km) ili i u drugim gradovima ili u celoj Srbiji.fb-advertising-sombor1

Reklame plaćate samo po kliku (postoje i druge opcije), dakle samo prikazivanje je besplatno.

Minimalni iznos uplate za reklame je 10evra (tim iznosom se može platiti 500 – 1000 klikova!).

Uslugu izrade, praćenje, plaćanje i održavanje reklama plaćate u visini od 20% od ukupnog utroška. Dobijate dnevne autentične statističke izveštaje o kretanju reklame (broju prikaza, broju klikova i utrošku).

fb-advertising-sombor-googleZa više detalja obratite se na donju adresu:

Kontakt: Fabijan Periškić, 025 432 060, 063 553 108 ili email: reklame@joga.rs