Om mantra

Kategorija:

MANTRA OM

Mantre-OmOvo je bez dileme najpoznatija mantra i to je “Mantra nad mantrama”. Vrlo je poznata i njen “izgled” napisan na Sanskritu (pogledajte nekoliko varijacija).

Om je simbol celog Univerzuma. On/a se zapravo sastoji od tri zvuka A – U –M ali se pojenjem ona često stope u jedan OM. Ta tri osnovna zvuka su osnova iz kojeg su se razvili svi ostali zvuci i oni “trojstvo”, osnova i sinteza zvuka.

Ta mantra se smatra najvećom jer sadrži u sebi ceo univerzum, predstavlja zvuk “bez zvuka”, lepotu tišine. To je muzika Postojanja, koja predstavlja najdublju muziku našeg bića, unutrašnju harmoniju, vibraciju (mmmmm) koja se dešava kada su nam telo, um i duša u dubokom jedinstvu….

Ta tri zvuka (AUM) predstavljaju i tri stanja svesti (budno, spavanje sa snovima i spavanje bez snova) ali nakon što izgovorimo tu mantru, nastaje unutrašnja tišina (Hinduisti bi rekli “punoća” a Budisti “praznina” ) – to četvrto stanje (“Turija”) koje je cilj svakog duhovnog razvoja.

Da vam ne dužim jer reči slabo opisuju taj doživljaj nego poslušajte mantru OM (Link ide na http://www.youtube.com/watch?v=JSt9c37TpVI) a potom ne propustite da je i sami izgovorite; osetite kako vam raste vibracija od dna kičme ka vrhu glave dok izgovarate “aaaaauuuummmmmmmmmmmm”. I vežbajte slobodno koliko želite – ne može se predozirati. Osećat će se divno!