Šta su mantre

Kategorija:

Mantre-u-kamenu„U početku bješe reč, i riječ bješe u Boga, i Bog biješe reč“ (Jevanđelje po Jovanu 1:1)

Ovaj tekst o mantrama započinjemo tekstom iz Biblije jer je vrlo indikativan za razumevanje same mantre. U Grčkom originalu stoji da je u početku bio „logos“ (λόγος), što znači “reč” ali i mnogo više (“misao”, “princip”, “govor”, “zakon” itd) i koren je reči “logika” i to je misaona strana “reči” ali unutrašnja strana reči je zvuk, dakle vibracija i ona mnogo bolje održava suštinu mantre. Setimo se ovde, na čas, šta je o tome pisao Nikola Tesla: “Ne postoji ništa u Univerzumu što nema vibraciju” i “Ukoliko želite da dokučite suštinu Stvarnosti, razmišljajte u kategorijama vibracija” itd.

 

 

Sa druge strane, u Indijskim “Vedama” stoji da je “govor suština čovečanstva” i, zaista, što se misli tek kada se izgovori (napiše) postane ideja/akcija. Pogledajte slikicu sa starim mantrama ispisanim na kamenu ili kostima. 

Ipak, mada većina mantri ima reči, koje imaju značenje, promašit ćete suštinu ako budete pratili (samo) logos, tj. ako pokušate da dosegnete značenje mantre logikom (sadržanog smisla). Leksikonske definicije će vam reći da je “mantra zvuk, reč ili grupa reči za koje se veruje da su u stanju stvoriti duhovnu promenu itd”.
Mantre-vic
Sama reč “mantra” se sastoji od dve reči: „man“ – misliti (manas = um) i nastavk „tra“ što označava alat ili instrument te na Sanskritu doslovno znači “alat za mišljenje”. Ali pošto je Sanskrit višeznačan, značenje te reči je zapravo “nešto na šta se um naslanja”.

Zgodna je metafora mantre da je ona kao štap kojeg koriste vodiči slonova. Naime, vodič težak 50kg vodi slona teškog nekoliko tona i to tako što ima zašiljeni štap i ako slon ne sluša, on ga bocne tim štapom; dakle, mantra je taj štap a naše misli su slon i mi sa tih nekoliko reči kontrolišemo tu ogromnu snagu 🙂

Postoji raznih mantri: Mantra svesnosti, mantre mire, mantre izlečenja, pročišćenja, saosećanja itd.

Mantra točakMantru možete izgovarati glasno ili u sebi, možete samo slušati kako neko drugi izgovara ili poje, možete samo gledati ispisanu mantru (kao na našoj slici) ili zavrteti “točak mantri” i svaki okret ima značenje kao jednom izgovorena mantra (kao ja na slici u Daramsali, sedištu Dalaj Lame), ili vrtite vašu ličnu “točak mantru” (slika).

Ipak, mantra je zvuk i tako “mantra nad mantrama” OM je samo zvuk (koji se sastoji od tri glasa AUM i koji se pevanjem stope u jedan – OM).

I, što je najvažnije, mantra je i efekat koji ona postiže. Probajte.

Jogi Fabijan
Evo nekoliko najpoznatijih mantri:

OM
Gajatri mantra
Mantra života
Mantra čudesnog iscelenja