2012. Dirigovani haos

Kategorija:

1Dirigovani-haos-jogif_copyPre nekog vremena (krajem maja), tokom noćnog sna dođe mi ‘Anđeo u snu i reče govoreći’: ‘Dirigovani haos‘.

Za one koji nisu upoznati sa tim mojim ‘glasovima’ neka pogledaju kratki pregled na mojoj stranici 2012.rs:

Elem, šta znači ovo ‘saopštenje’? Te reči znače da 2012. nije i neće biti nikakav ‘kraj sveta’ izazvan pirodnim katastrofama. Ali 2012. (ona nije nikakav datum, dan ili čas, to je period vremena oko 2012., desetak godina pre i desetak posle) može biti ‘kraj sveta’ izazvan ljudskim faktorom – dirigovani haos.

Kako i zašto?

To se može desiti iz dva razloga.

Prvi razlog je to što ovaj ulazak tj. prolazak kroz meridijan naše galaksije ‘Mlečni put’ (što se na ovaj način dešava samo svakih 26.000 godina) nas izlaže takvoj moćnoj energiji središta Galaksije (‘crna rupa’), koji izaziva ‘razređivanje’ misli. To se na ljude odražava tako da nemirni bivaju sve nemirniji a mirni sve – mirniji. Drugim rečima, oni (ogromna većina) koji uzroke i rešenja svemu traže u spoljnom svetu, sve teže nalaze zadovoljenje svojih sve većih potreba za mentalnim stimulansima (za što više misli i emocije koje ih prate). Njima treba sve više uzbuđenja, što izaziva nasilje i sve više informacija što izaziva zavisnost od Inerneta i vesti… raste tražnja za pornografijom, drogom…. Sada se sve više traže sredstva koja navodno mogu da ublaže ‘nemir’: od farmaceutskih proizvoda (bensedini i sl.) do raznog kamenja, ploča, mirisa itd. Kada to sve ne pomaže – a ne pomaže – dolazi depresija.

2Dirigovani-haos-jogifDepresija je tipičan rezultat atmosfere ‘nedovoljne gustine mentalnih stimulansa’. Ljudi upadaju u stanje sa ‘puno misli a malo akcije’ (to se u jogi zove tamas). Te depresije (i samoubistva) su tipična posledica prolaska kroz ‘široka vrata’ i kretanja ‘širokim putem’ (Mat 7:13) koji vodi u propast. To je put izgubljenosti u telu, mislima i emocijama – u materiji.

Sa druge strane, mirna manjina (‘Tesna su vrata u Carstvo nebesko’), biva sve mirnija; ‘Blago krotkima jer će naslediti Zamlju’ (Mat 5:5). Dakle, oni koje se okreću sebi, bilo raznim stvaralačkim aktivnostim (ples, muzika, slikanje itd) ili tehnikama ulaska i ostajanja u sebi (meditacija, tihovanje) ili težnjom da se što više bude prisutan u svakodnevnim aktivnostima (najbolja varijanta), za njih su ove godine oko 2012. zaista kao odskočna daska za duhovni rast.

Budući da se ja istovremeno, odn. naizmenično nalazim i u umu (nemir) i u Biću (Tišina) mogu da svedočim o velikom ubrzanju oba ova plana Postojanja. Stanovništvo se ubrzano raslojava. Evolucija se nastavlja ali sada na mentalnom planu. Sada su neprilagođeni oni (za)ostali u umu…. Poznata nam je sudbina neprilagođenih.

A zašto bi te okolnosto mogle da izazovu ‘Dirigovani haos’?

Pa zato što su ljudi na vlasti isto tako ljudi, podložni istim uticajima i reakcijama kao i ostalo stanovništvo. Možda su još i gori. Evo mala anegdota iz Budinog života: Došao neki ‘društveni reformator’, koji – kao – želi da menja svet kod Bude i kaže: ‘Želim da pomognem svetu. Svet je totalni haos’. A Buda mu kaže: ‘Ti si haos’. Ovaj ne odustaje i kaže: ‘Ne razumete, svet je u rasulu, treba mu pomoć’. A Buda veli: ‘Ti si u rasulu. Ne vidim u tebi nikoga.’ E, najveći broj naših državnika i vođa je u totalnom haosu i na vlast su došli samo iz slavoljublja. Verovatno bi većini bilo mesto u mentalnim bolnicama.

Opasnost po svet je u tome što oni takođe mogu upasti u depresije a za svoje stanje (oni će misliti da je ‘njihovo stanje’ – ‘stanje sveta’) početi optuživati druge države ili nacije, ili veropispovesti, ili one sa drugim navikama, kulturom itd, itd. Na taj način nas bolesnici na vlasti mogu uvući u ‘dirigovani haos’.

A šta se tu može? Znam da je ovo utopija jer to um (većine) ne može razumeti, ali bi se trebale održavati kolektivne molitve i meditacije za one na vlasti (ne mogu da verujem da sam ovo napisao, hahaha!). Ovo naročito važi za ‘velike’ države.

Drugi razlog je taj što duhovni rast koji nosi 2012. znači smanjenje ega. O tome sam pisao oko Nove godine u članku ‘Smak sveta 2012.‘ . Razmatranje ovih razloga za ‘Dirigovani haos’ će biti još teži za razumevanje umu, pa probajte čiatati ne-umom . Probajmo da te pojedince i institucije (velike banke, međunarodne kompanije, tajna društva, crkve itd itd) koji najviše utiču i ‘kroje sudbinu’ Planete nazovimo zajedničkim imenom ‘vladari sveta’.

3Dirigovani-haos-jogifOvaj i ovakav svet (pa i te vladare sveta) stvorila je ova, sada još uvek pretežna, ego svesnost. Svet je projekcija svesti. Međutim, veliki duhovni rast koji nosi 2012. počinje da stvara Novu svesnost. Ta Nova svesnost će stvoriti Novu zemlju. Vladarima sveta nisu nikakva opasnost ni ratovi ni revolucije (oni ih zapravo i prave), nisu im nikava opasnost ni protesti (occupy ovo, occupy ono), njima je jedina opasnost – unutrašnja Tišina (unutrašnji mir = odsustvo misli). Čovek utišan u sebi više nije zavisan ni od čega i ništa na njega ne može uticati. Ego je društvo ‘useljeno u glavu’. U tom stanju mira na vas više ne mogu uticati i političari ni popovi.

Šta je ‘još gore’, to širenje duhovnosti opasnost transformacije na viši stepen duhovnosti čini realnom. Samo ta tranformacija može spasiti Planetu tj. ukloniti te vladare sveta (to je jedno isto).

E, zato su upravo ti vladari sveta spremni da naprave ‘dirigovani haos’ kako bi zaustavili (pokušali da zaustave) dalje napredovanje duhovnosti. Jedino patnje i bes rata mogu svojim snažnim emocijama (misle oni) da budu protivteža Tišini.

Vladari sveta naravno nemaju šanse na uspeh jer iza svih ovih promena je ona ista Inteligencija koja je sve ovo i stvorila ali mogu znatno usporiti promene, uz neviđene ljudske muke i bol.

Eto na to se svodi, to je tkzv. ‘Borba za ljudske duše’.

A šta je nama činiti?

Ništa. Znam da će vas ovakav odgovor iznenaditi ali svaki nastavak agitacije, borbe, besa i straha samo nastavlja očuvanje stare svesnosti i ide na ruku onome protiv čega se – kao – borimo.4Dirigovani-haos-jogif Dakle, naše je samo da brinemo o stanju svoje svesnosti. To znači da gledamo da, kada god je to moguće, budemo prisutni (bilo direktno u meditaciji itd ili u situacijama svakodnevnog života). Naročito treba da izbegavamo ponavljanje i prenošenje raznih strašnih vesti, upozorenja, strahota i užasa jer ih vladari sveta namerno bacaju u svet kako bi smo se mi oko njih zgražali i lomili.

Eto, to je značenje upozorenja koje mi je poslao ‘glas’, upozorenja na ‘Dirigovani haos’

Prigrlite neizvesnost Tišine. Svet se može promeniti samo iznutra.

JogiF