Meditacija: Anapanasati joga

Kategorija:

anapana = koji se odnosi na udah i izdah; sati = prisutnost, svesnost

631a-Meditacija-Anapanasti-joga-ruke-osho-jogifBuda je izmislio metod, jedan od najmoćnijih metoda, za stvaranje Unutrašnjeg Sunca Svesnosti. Taj metod je, zapravo, prva od 112 čuvenih Šivinih tehnika meditacija. Metod u Budinoj verziji je poznat kao Anapanasati joga. To je ‘Joga Svesnosti udaha i izdaha’. Tom se tehnikom on prosvetlio i milioni posle njega.

Mi dišemo, ali smo nesvesni disanja. Dah je prana, dah je elan vital, chi, ki, on je sam život a ipak je nesvesan, nisi ga svesan.

Buda je koristio dah kao sredstvo kako bi postigao istovremeno dve stvari: jedna je da stvori Svesnost a druga da omogoći Svesnosti da prodre u svaku ćeliju tela. Rekao je: ‘Diši svesno’. To ne znači vežbati pranayama disanje, nego jednostavno učiniti dah objektom svesnosti, ne menjajući ga.

U ovoj tehnici nema potrebe da ‘menjaš dah! Pusti ga kakav je, ne menjaj ga. Ali kada udišeš, udiši svesno; dopusti svesnosti da se kreće sa dahom dok udišeš. A kada izdišeš, neka ti svesnosti ide sa dahom.631b-Anapanasti-joga-osho-jogif

Kreći se sa dahom! Neka ti pažnja bude sasvim posvećena dahu, teci sa njim. Za početak je 10 – 20 minuta dovoljno (Ošo kaže da je jedan sat dovoljan ali naši početnici nisu u stanju toliko ‘sedeti’). To se može učiniti lako ali kada sediš uz dah tih dvedesetak minuta, to ti se može učinit kao milenijum jer zapravo ne možeš ostati prisutan duže od 5, 6 sekundi. Ali neka te to ne demorališe; kada god uhvatiš da lutaš za mislima, vrati se dahu.

Svesni dah znači da nema misli jer pratiš dah; dok pratiš dah nema misli i obrnuto kada odeš za mislima više ne znaš za dah.

Što god to više vežbaš, što više truda ulažeš, sve svesniji/a postaješ. To nije lako, dosta je mukotrpno, ali kada jednom savladaš, postaješ drugačija osoba, drugačije biće, jedan sasvim drugačiji svet!

Buda veli, ‘Idi uz dah i stvorićeš Centar Svesnosti u sebi’. Tada celo tvoje telo postaje Svemir.

631c-Anapanasti-joga-svemir-osho-jogifJedino kada vežbaš Svesno disanje dovoljno dugo – jedino kada najzad možeš ostati uz dah i biti ga svesan – tek tada možeš postati svesan/a Pauze kada nema kretanja daha. Dah se ne kreće, u tome času, ni unutra ni napolje: ti si u sopstvenom Centru. Taj Centar to si – ti.

Ošo & JogiF