Meditacija: Meditacija

Kategorija:

632a-meditacija-jogif-AllisvanityPre neki dan sam iznenada osetio neko „ubrzanje vremena’ i rekoh: „Kako će smrt brzo doći’ i tog časa sam osetio „bezvremenost vremena’, iluzornost vremena… Osetio sam kako će „to’ tačno izgledati: „Ah, evo je već vreme da se ide’ („Memento mori’, hahaha). Ali, patnja je u vremenu a blaženstvo je u bezveremenost. Bezvremenost je u sadašnjem trenutku, kao meditacija, kao orgazam… kao i smrt, može biti samo SADA. Taj me osećaj bezvremenosti od tada prati…

Mogao bih reći „razumeo sam vreme’ ali bi to bilo pogrešno jer sama reč „razumeo’ u sebi sadrži „razum’ a on (razum) u tome nije učestvovao; jer to je bio d o ž i v l j a j !632b-meditacija-jogif-time-eternity

U trenutku mi je kroz glavu prošlo bezbroj situacija u kojima sam u životu čekao – sa radošću ili zebnjom – neke događaje i isto tako kako su svi oni ostali iza mene i kako su se svi dešavali SADA, uvek je bilo SADA, stalno je samo SADA…beskrajni niz Sadašnjih trenutaka. Znam da ovaj pokušaj da prenesem svoj doživljaj rečima više liči na ponavljanje „opštih mesta’ ali drugačije ne znam to da kažem. Ona/j ko može da „čuje’ značenje koje se šunja iza reči kao senka, ko iza ovih reči čuje šuštanje večnosti, znaće o čemu govorim.

632c-meditacija-jogif-spilja-eternityU svakom slučaju, postalo mi je jasno kako možemo „sprečiti’ i tu prolaznost i ubrzanje vremena. Jednostavno „izlaskom iz vremena’. Tu ne pomažu „dve, tri čaše rujna vina, vrisak žena sa kolena, jecaji i violina…’. Lek je Tišina. Linearno vreme je izum uma. Večnost je u Ne-umu.

I od tada su mi trenuci prisutnosti još draži, sve ih je više i sve se više stapaju u neki tok… Svaki trenutak svakodnevnog života može biti meditacija ako uspemo da setimo da postojimo, da dišemo, osetimo vetar i sunce…632d-meditacija-jogif-knot-eternity

Pokušaj sa tehnikama datim u mojoj ‘Školi buđenja’. Dok ti ne uspeva biti dovoljno prisutan u svakodnevnim situacijama, trebaš vežbati standradnu meditaciju. Tehnika zaista ima bezbroj, za svakoga, treba ih isprobavati i naći onu koja nam najviše odgovara.

632e-meditacija-jogif-svemir-eternityI tada će, malo po malo, život sve više izgledati kao „pozorišna predstava’, igra i tako kreće putovanje iz uma ka Neumu.

JogiF