Meditacija: Paradoks

Kategorija:

630a-joga-meditacija-istovremenost-osho-jogifPreveo sam i malo preradio ovaj Ošov tekst i – mada on nema ime – nazvao ga „paradoks’ jer se čini da te suprotnosti ne mogu živeti jedna uz drugu a zapravo paradoks je u tome da jedino mogu živeti ISTOVREMENO. Ali um ne može da razume paradoks jer um je logičan a paradoks nije. Stvarnost nije logična (kao na ovoj slici gde je traka ograničena a – beskonačna).

Zato uvek ponovo i ponovo govorim da trebamo živeti kao da je ovo sve stavrno a istovremeno da znamo da je ceo ovaj život samo pozorište (igra):

• Živi usred pijace a stvori tišinu Himalaja u srcu.

• Utišaj se usred larme.

• Živi ‘ovozemaljskim’ životom a ipak budi ‘posvećenik’

• Ništa ne treba da bude odbačeno.

• Odbacivanje je put izbegavanja, i put odbacivanja će te vezati za suprotne (polarne) pojave.

• To ti neće doneti slobodu.

• Sloboda je u prekoračenju (u onostrano), a sloboda dolazi samo kada živiš u polarnim suprotnostima istovremeno.

• Dakle, budi u svetu a ne dozvoli da svet bude u tebi (kako bi rekao Isus: ‘Ja jesam u svetu ali nisam od ovoga sveta’)

• Uspostavljaj veze ali ipak budi sam/a, potpuno sam/a.

• Znaj savršeno da je veza samo igra.630b-joga-meditacija-istovremenost-yang-yin-jogif

• Igraj tu igru što lepše i veštije što možeš.

• Na kraju krajeva, sve je igra i treba da se igra lepo.

• I sledi pravila igre jer igra ne može da postoji bez pravila.

• Ali uvek imaj na umu da je to samo igra.

• Ne veži se za to.

• Ne budi ozbiljan.

• Zadrži smisao za humor i ostani živ u tome.

• Ostani iskren ali ne-ozbiljan.

• I, malo po malo, videćeš da polarnosti nestaju.

• Ko je ‘ovosvetski’ a ko je ‘onosvetski’?

• Ti si i oba i nijedno.

Ošo & JogiF