Ne veruj...

Kategorija:

630a-Meditacija-buddha-fabijan-paunNe veruj ničemu jednostavno zato što si tako čuo/čula.

Ne veruj ni zato što se to prenosi generacijama. Ne veruje ni zato što o tome govore mnogi. Ne veruj ničemu prosto zato što je tako napisano u svetim knjigama. Ne veruj ni zato jer tako kažu učitelji, starci ili mudraci…

Naročito ne veruj jer je ‘bilo na TV’ ili zato što ‘piše u novinama’ ili ‘ima na Internetu’ ili zato što to ‘svi lajkuju’.

Veruj tek nakon pažljive razmatranja i analize, kada nađeš da je u skladu sa razumom, i pogoduje dobru i unapređuje dobrobit svakoga i sviju. Pokušaj da osluškuješ šta će ti i telo (srce/stomak) reći kada čuješ nešto.630b-Meditacija-buddha-fabijan

Tek kada ti, dakle, mozak/srce/stomak (um, emocije, Biće) potvrde, tada usvoji to i živi po tome.

Buda & Fabijan