Recept za sreću u 2012. (i za sva vremena)

Kategorija:

642a-joga-meditacija-recept-srece-2012-um-jogifUm

On je jako dobar alat ako se pravilno koristi. Ukoliko se, međutim, koristi pogrešno – postaje razoran. Ili još bolje rečeno, tada ga ti ni ne koristiš. On koristi tebe.

Problemi

Svedi svoj život na Sadašnji trenutak. Možda ti je životna situacija puna problema – većina životnih situacija je takva – ali vidi da li ti imaš problem ovoga časa. Da li ti imaš neki problem baš SADA (ne sutra ili za dva meseca)?642b-joga-meditacija-recept-srece-2012-problemi-jogif

Patnja

642c-joga-meditacija-recept-srece-2012-bol-jogifPatnja koju imaš je uvek neki oblik ne-prihvatanja, neko nesvesno odbijanje onoga što JESTE. Na nivou misli, to je neka vrsta prigovaranja ili osuđivanja. Na nivou emocija, to je neka negativnost. Intenzitet bola zavisi od stepena odbijanja Sadašnjeg trenutka, a to je – opet – uslovnljeno time koliko se identifikuješ sa mislima.

Život

Mnogi ljudi smatraja da je Sadašnji trenutak neka vrsta prepreke, koju trebaju prevazići. 642d-joga-meditacija-recept-srece-2012-lavirint-jogifAli budući da je Sadašnji trenutak sam Život, tako način življenja je sasvim sulud.

Smrt

642e-joga-meditacija-recept-srece-2012-smrt-jogifSmrt je cepanja od tebe svega što nisi ti. Tajna života je „umreti pre smrti’ – i otkriti da nema smrti.

Tolle & JogiF