Šta je meditacija? (Ošo)

Kategorija:

Meditacija-oshoŠta je meditacija (Ošo)

Meditacija je jednostavan proces
Posmatranja sopstvenog uma.
Ne borba sa umom
Niti pokušaj kontrole,
Nego samo trajanje nezainteresovanog svedoka.
Jednostavno primeti štogod da prolazi
Bez predrasude za i protiv.

Ne nazivaj to imenima,
Ne reci “to nije trebalo da pomislim”,
Ne reci “to je ružna misao”
Niti “to je lepa i vrla misao”.

Ne bi trebao suditi,
Trebaš biti bez osude,
Jer toga časa kada sudiš – gubiš meditaciju.
Poistovetiš se.
Postaneš prijatelj ili neprijatelj.
Stvaraš povezanost.
Meditacija znači
Ostati nepovezan sa procesom mišljenja.
Potpuno nevezan, hladan, miran,
Posmatrajući štogod da promiče.

I tada čudo se dešava:
Malo, pomalo postaješ svesan
Da sve manje i manje misli promiče.
Što si budniji, manje misli prolazi,
Što si nepažljiviji, više misli prolazi.
Kao da saobraćaj zavisi od tvoje svesnosti.

Kada su savršeno svesan
Makar samo za čas, sve stvari stanu.
Odjednom, tu je iznenadni zastoj
I put je prazan, nema saobraćaja.
Taj momenat je meditacija.

Malo, pomalo ti trenuci dolaze sve više i više.
Te praznine dolaze ponovo i ponovo
I ostaju duže.
I postaješ u stanju da se krećeš lako
U te praznine, bez napora.
meditacija mudra
One su osvežavajuće, podmlađuju
I čine te svesnim ko si.

Oslobođen uma, oslobođen si
Svih ideja o sebi.
Sada možeš videti ko si, bez predrasuda.
A znati sebe
Je znati sve što je znanja vredno.

A bez znanja o sebi propuštaš sve.
Čovek može znati sve u svetu
Ali ako ne zna sebe,
Potpuni je neznalica.
Samo je hodajuća enciklopedija.

Sloboda bez svesnosti je samo prazna ideja.
Ne sadrži ništa.
Uopšte se ne može biti slobodan bez svesnosti.
Jer nesvesnost vlada tobom
Nesvesnost povlači konce.
Možeš misliti, možeš verovati da si slobodan
Ali nisi slobodan, samo si žrtva
Prirodnih sila, slepih sila.

Dakle, dva su tipa ljudi. Većina
Sledi tradiciju, društvo, državu.
To su ljudi opšte prihvaćenih verovanja,
Konformisti koji slede mase.
Oni nisu slobodni.
Zatim, postoji mali broj buntovnih duhova
Odpadnici, boemi, umetnici,
Slikari, muzičari, pesnici;
Oni misle da žive u slobodi
Ali oni samo tako misle. Bivajući samo buntovan
Protiv tradicija, ne postaješ slobodan.
I dalje tobom vladaju prirodni instinkti.
Opsednut si pohotom, pohlepom, ambicijama.
Nisi gospodar tih stvari
Nego si sluga. Stoga ja kažem
Sloboda je jedino moguća kroz svesnost.
Dok se nesvesnost ne pretvori
U svesnost – nema slobode.

I u tome je samo nekoliko ljudiMeditacija-Covek
Uspelo – jedan Isus, jedan Lao Ce
Zaratustra, Buda;
Samo nekoliko ljudi,
Mogu se pobrojati na prste.
Oni su živeli u slobodi,
Oni su živeli od svesnosti.
To treba da bude posao svakog tražitelja:
Da stvara sve više i više svesnosti.
Tada sloboda dolazi sama po sebi.
Sloboda je miris cveta svesnosti.

Ošo

Preveo i uredio Jogi Fabijan