Izgled bebe po nedeljama tokom trudnoce - 30 nedelja

Kategorija:

30-nedelja-izgled-bebe-tokom-trudnoce30. NEDELJA

U ovoj nedelji beba dostiže težinu oko 1400 g i dužinu oko 40 cm.

Većina energije u ovoj nedelji ide na račun stvaranja velikog broja nervnih ćelija i formiranja moždanih vijuga. Mozak je, dakle, svakim danom sve zreliji i sposobniji za vršenje sve složenijih funkcija.

Kada je budna beba drži oči otvorene i posmatra okolinu koja je uglavnom potpuno tamna.

Aktivno vežba pokrete disanja – pokreće dijafragmu.
Ako osetite blage, tihe učestale pokrete u stomaku to verovatno beba štuca.

Sada je beba verovatno zauzela položaj „fetusa“- glavica savijena prema grudima, rukice prekrštene i savijene na grudima, kolena savijena i priljubljena uz stomak. Glavicom je okrenuta ka izlazu odnosno ušću materice. Iako je ovo najčešći i uglavnom definitivni položaj koji beba zauzima pre porodjaja ona može u narednim nedeljama da se okrene više puta i ponovo postavi u definitivan položaj neposredno pred porodjaj.