ENGLESKI - PREVOD

Kategorija:

 

Adam i Slavica Periškić

S. Radosavljevića 24, 25000 Sombor

Adam-jogifSlavica-jogif_copy

slavica.periskic@gmail.com  063/ 376 915

adam.periskic@gmail.com  060/ 0704 156

PREVODILAČKA KANCELARIJA ZA ENGLESKI JEZIK

32 GODINE ISKUSTVA!

prevodimo i overavamo službene dokumente (posedujemo ovlaščenje i pečat stalnog sudskog tumača-prevodioca za engleski jezik pri Višem sudu u Somboru)

prevodimo sve vrste tekstova sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski

• popunjavamo on-line obrasce za američke, britanske, kanadske vize

Za firme prevodimo završni račun, finansijske izveštaje i tendersku dokumentaciju

• vršimo korespondenciju na engleskom jeziku u vezi sa pravima naših građana ostvarenim u inostranstvu (penzije i slično)

• pomažemo u pripremi dokumentacije za posao u inostranstvu (prevod dokumenata, komunikacija sa potencijalnim poslodavcem, biografije, CV)

• Pomažemo u pisanju projekata na engleskom jeziku (na primer za projekte prekogranične saradnje kao i za razne strane donatore)

Usmeno (konsekutivno) prevođenje na sudu, kod matičara prilikom sklapanja braka sa stranim državljanima, na poslovnim sastancima…

POZOVITE NAS, PIŠITE NAM… TU SMOOglas_1