SKRAĆENI POSTUPAK OSTVARENJA U PET KORAKA

Kategorija:

Skraceni-postupakPRVI KORAK: ZNAJ ŠTA ZAISTA NE ŽELIŠ

Dakle, znajte šta zaista ne želite i – zaboravite na to u potpunosti. Kako? Napravite listu svega onoga što ne zaista ne želite od stvari i događaja u vašem životu i potom uradite sledeće:

  • Prestanite raditi to što ne želite, napravite to kao svoj izbor i potom budute pomireni sa tim svojim izborom
  • Ili nastavite da radite to ali tada budite svesni da je to vaš izbor i pomirite se i sa takvim vašim izborom
  • Potpuno, svesno zaboravite sve to što ne želite i više se na to ne vraćajte. Ne želite da privlačite i stvarate još više onoga što ne želite. Zar ne?