Yoga Travel: Rasayana

Kategorija:

Radionica obnove i podmlađivanja jogom održana u B. Monoštoru 14. – 21. juna 2008.

Yoga-Travel-Monostor-juni-2008-grupaU kampu Crvenog krsta pored sela Bački Monoštor kod Sombora, održana je prva radionica izvan Yoga Centra.

Ova veoma uspela Radionica sa 12 polaznika je preteča svih ostalih radionica i putovanja. Na njoj smo uvideli i naučili kako nas joga izmeštena u prirodni ambijent još više obnavlja i osnažuje. Izmešteni u drugi ambijent, pa i fizički odvojeni od svakodnevice lakše se odupiremo umu i njegovim neprekidnim pričama, brigama i strahovima.

Yoga-Travel-Monostor-juni-2008-Sala

 

Dnevni raspored je zaista bio pun. Započonjali bi smo već u 06h sa pevanjem i meditacijom. Nastavljali sa vežbanjem joge od 08 – 10h, pa bi smo posle doručka započeli duhovna učenja do 12h.

Yoga-Travel-Monostor-juni-2008-Senik

 

Slobodno vreme za kupanje i šetnju bilo je do 16h. Tada smo imali ponovo trening joge do 18h. Nastavljali smo u 20h sa duhovnim učenjema gledanjem video sa snimcima učitelja kao što su E. Tolle, Ošo, Nitjananda i dr.

Yoga-Travel-Monostor-juni-2008-Vandana

 

Pri kraju Radionice, pridružila nam se i Vandana Sud, joga trener iz Indije koja živi u New Yorku. Njeno prisustvo je donelo šarm i kolorit Indije celom događaju.

 

Rasayana (podmlađivanje) nas je sve obnovila i osnažila.Yoga-Travel-Monostor-juni-2008-uma

 

Sve delove radionice sam vodio sam i iz toga naučio da za celodnevni programe treba barem dve osobe.

Jogi Fabijan