Yoga Travel: Zemun 10-10-10

Kategorija:

Svetla tačka u Kosmosu

Yoga-Travel-Zemun-10-10-10-CosmosNajavljena i održana Radionica u Zemunu pod naslovom „Radost je izbor, patnja takođe’ je od samog početka pokazala da je nešto mnogo veće, nešto što je preraslo samo sebe.

To je bio takav skup „svetlećih’ da se mogao videti iz Kosmosa; pogledajte kako je to snimio vasionski teleskop „Huble’.Yoga-Travel-Zemun-10-10-10-Grupa To je bila prava sinergija-energija. Tome je jako pomogla razigrana energija prostora „Via centra’, koji tako balansira između vreve užurbanog gradskog centra i večnosti toka Reke.

Yoga-Travel-Zemun-10-10-10-PaznjaDrugog dana održavanja, 10.10.2010. je bio i redak numerološki fenomen 10 – 10 – 10. To se dešava samo jednom u veku… Tako je deset polaznika toga dana usaglasila svoje energije i stvorila trajnu vezu i među sobom i samnom. Možda tu povezanost, tu promenu koja se desila ne može da oseti svaki pojedinačni učesnik ali ona je stvarna i živa.

O samoj sadržini te radionice nećemo pisati na ovom mestu jer je to „never eneding story’ i stalna tema svih mojih interakcija sa mnogim polaznicima, učenicima i širom publikom.Yoga-Travel-Zemun-10-10-10-Uitelj

U svakom slučaju, naučili smo kako dosegnuti tu tananu tačku račvanja u našoj svesti kada imamo priliku da krenemo ili ka radosti ili ka patnji. Unutrašnji prostor je potpuno u našoj vlasti. Odluka naša.

Jogif