KO SAM JA?

Kategorija:

Blog-logo-samoAblogVi ste nešto beskrajno dublje nego bila koja misao o vama

Pitanje svih pitanja našeg života je: “Ko sam ja”. Na to pitanje um ne može dati odgovor. Što god vam um ponudi kao odgovor neće biti tačno (žena, muškarac, ćerka, profesor, komšija, baka, tata, carinik, penzioner, JMBG….). Ni jedan od tih odgovora nije tačan i ni približno potpun. Naš nas osećaj ne može prevariti: mi znamo celim bićem da smo nešto mnogo veće nego bilo šta od ponuđenih odgovora i više nego svi ti odgovori zajedno.

Um ne može na to pitanje da odgovori jer to prevazilazi njegov kapacitet. Tu srećemo njegovu ograničenost i to trebamo razumeti, jednom za uvek, i tako da mu se više nikada nizašta bitno ne obraćamo. Um jednostavno Istinu ne može poimati jer je ona beskrajno veća od njega. Ne može se milion litara nasuti u flašu od litre. Um je praktičan alat u rešavanja problema svakodnevnog života i manipulisanju spoljnim svetom. Ali Istinu on ne zna. Ne zna je jer Istina nije misao nego – osećaj/doživljaj.Ko-sam-ja

I zato, u šali, govorim da Istina nije u umu nego u – Neumu. Um je uvek ili u prošlosti ili u budućnosti a Istina je uvek u sadašnjem trenutku. Istina i um se nikada ne sreću. Istinu o sebi, zapravo sebe, srećemo samo u “Ah!-trenucima” kada misli i emocije koje ih prate – stanu. To se dešava kada ugledamo divan predeo, cvet, zalazak sunca, kada smo u ljubavnom ili stvaralačkom zanosu, kada smo potpuno obuzeti našim hobijem…. Mi smo taj unutrašnji mir koji nas preplavi kada se zaustavi unutrašnja larma. Mir se nalazi tu, između dve misli. A da bi smo u tome stanju što duže ostali trebamo proširiti taj prostor između misli. Taj prostor mira proširujemo intuitivno i spontano ili namerno primenjujući tehnike (meditacija, molitva, ples, pesma). Celim bićem znamo da to postoji u nama i za time celog života tragamo jer imamo neodljivu čežnju za samim sobom. U tom prostoru mira i unutrašnje tišine se nalazi odgovor na pitanje sa početka ovog teksta. Ta tišina – to sam ja.

Ko-sam-ja-Bezvremenost

 

 

Ako poželite da osetite odgovor umesto da mislite o njemu, pogledajte “Vođene meditacije” na YouTube (Jogi Fabijan: “So – ham”)

Mir s vama