Duboko disanje (Anuloma Viloma)

Kategorija:

Joga-disanje-Naizmenicno-disanje-Nadi-sodanaNAIZMENIČNO DISANJE (Anuloma Viloma)

Postoji način disanja koji je gušenje i sramota,
a postoji i DAH LJUBAVI, koji vas otvara beskrajno.
(Đelaludin Rumi, Sufi mistik iz XIII veka)

U “Učenju o Hata jogi” (Hatha Yoga Pradipika, XV vek) Svatmarama to naizmenično disanje naziva “pročišćneje nadija” (Nadi Shodana pranayama), to što manipuliše tok energije i pravi balans poticaju i opuštranju:

“Sedeći u položajau Lotosa (Padmasana), jogi treba da udahne kroz Čandru (bukvalno “mesec”, levu nosnicu) i zadržavajući dah do ugodnosti, treba da izdahne kroz Surju (doslovno “sunce”, desnu nosnicu). Potom treba ponovo da napuni grudni koš, udišući kroz Surju (desna nosnica) i da izdahne kroz Čandru (leva nosnica), nakon što je sistematski izveo Kumbaku (zadržavanje daha). Udišući kroz nosnicu kroz koju je izdahnuo i zadržavajući dah što je moguće duže ali bez potiskivanja potrebe da izdahne, treba da izdahne lagano – nikada naglo” (Citat iz “Joga Pradipike”

Popularno ime Nadišodana pranajame je Anuloma Viloma.

Dakle, Anuloma Viloma je naziv za naizmenično disanje kroz jednu pa drugu nosnicu. U toj tehnici, kao što smo videli, udiše se kroz jednu nosnicu, zadržava se dah i izdiše se kroz drugu nosnicu. “Kosmički” srazmer je 2 : 8 : 4 ali se nemojte truditi da to postignete pre nego što vam takav srazmer bude prirodan. U nekim školama joge će vas terati na to da se držite te srazmere po svaku cenu (i ja sam to video dosta puta na treninzima kako se vežbači nepotrebno guše i muče) ali se nemojte mučiti da radite nešto što vam je neprirodno i (pre)teško. Rekli smo na početku da je zlatno pravilo da dah uvek treba da teče glatko i bez naprezanja.
Joga-disanje-Naizmenicno-disanje-Anuloma-viloma

Leva nosnica je tkzv. “mesečeva”, hladna i nekada se naziva i Ida nosnica. Desna je nosnica “sunčeva”, topla i naziva se i Pingala (Ida i Pingala su zapravo nazivi nadija energetskih kanala duž kičme). Savremena medicina poznaje Simpatički (pokret) i Prasipatički (mirovanje) autonomni nervni sistem (mada često ne zna da je disanje kroz pojedine nosnice u vezi sa stimulisanjem tih sistema). Iz tog aspekta, desna “topla” nosnica stimuliše Sipmatički nervni sistem a leva “hladna” Parasimpatički autonomni sistem.
Joga-disanje-Naizmenicno-disanje-Pranajama-mudra
Kod prosečne zdrave osobe aktivnost nosnica se menja na oko svakih sat do dva (prema nekim savremenim merenjima izgleda da je to vreme duže, čak i do tri sata ali to nisu uvek potpuno zdrave osobe). Primetiti će te da vam je ponekada aktivnija jedna a drugi put druga nosnica. U vreme kada vam je aktivnija leva nosnica, življa vam je desna (emotivna, intuitivna) strana mozga. Kada lakše dišete kroz desnu nosnicu, aktivnija vam je leva (racionalna, analitička) strana mozga. Taj prirodni ritam je kod mnogih ljudi poremećen a ponekada je i neka nosnica čak potpuno neprohodna što ima vrlo loše posledice za ukupno zdravlje.

E, pa sada vi vidite kakvog sve značenja može imati to naizmenično disanje kroz jednu pa drugu nosnicu!

Jedan krug naizmeničnog disanja se sastoji od šest koraka kao što možete videti na slici. Počnite sa oko pet minuta disanja pa produžujte dok ne postignete 20 minuta.

Joga-disanje-Naizmenicno-disanje-Visnu-mudra

 

Za naizmenično otvaranje i zatvaranje nosnica se koristi ili “Višnu mudra” ili tkzv. “Pranajama mudra” (devojka na slici). U obe te mudre se desna nosnica otvara i zatvara palcem a leva nosnica domalim prstom. Razlika je što se kod Višnu mudre kažiprst i srednji prste drže savijeni i pritisnuti u dlan (kao na donjim slikama) a kod Pranajama mudre su kažiprst i srednji prst postavljeni na čelo. Velike razlike nema ali se Pranajama mudra, zbog stimulisanja prostora između obrva (Treće oko) smatra intenzivnijom.

U svakom slučaju držimo prste nežno na nosnica (i čelu).

Korak po korak

joga-duboko-disanje-naizmenicno-disanje-anuloma-viloma-korak-01joga-duboko-disanje-naizmenicno-disanje-anuloma-viloma-korak-02joga-duboko-disanje-naizmenicno-disanje-anuloma-viloma-korak-03

joga-duboko-disanje-naizmenicno-disanje-anuloma-viloma-korak-04joga-duboko-disanje-naizmenicno-disanje-anuloma-viloma-korak-05joga-duboko-disanje-naizmenicno-disanje-anuloma-viloma-korak-06

01Udahni kroz levu nosnicu, zatvarajući desnu palcem i broj do četiri.

02Zadrži dah zatvarajući obe nosnice – do granice ugodnosti (idelna srazmera je, kao što smo rekli, držati dah brojeći do šesnaest).

03Izdahni kroz desnu nosnicu, zatvarajući levu domalim prstom – brojeći do osam.

04Udahni kroz desnu nosnicu, držeći levu nosnicu zatvorenu domalim prstom – brojeći do četiri.

05Zadrži dah, zatvarajući obe nosnice brojeći do šesnaest (Ipak, udahnite pre nego što padnete u nesvest – pa makar da još niste izbrojali do česnaest).

06Izdahni kroz levu nosnicu, držeći desnu zatvorenu palcem – brojeći do osam.

 

Dobrobiti nazmeničnog disanja, Anuloma Viloma:

  • Vežbanje ove tehnika disanja, ostvaruje se optimum funkcionisanja obe strane mozga, drugim rečima i kreativne i logične aktivnosti. To dovodi do ravnoteže kreativnosti i logike.
  • Deluje vrlo umirujuće stimulišući naizmenično simpatički i parasimpatički nevni sistem.
  • Ostale dobrobiti ove tehnike su iste ili slične kao i kod drugih tehnika disanja.