Hata joga

Kategorija:

Joga-disanje-Hata-Joga-JogiPasKada je dah nemiran, um je takođe nestalan. Kada se dah umiri i um stane – jogi dostiže dug život. Stoga treba učiti kontrolu disanja. (“Hata joga pradipika”)

Gotovo svi treninzi Hata joge sadrže blok disanja, pranajame. Najčešće časovi započinju asanama (ponegde, kao Joga Centar Sombor, i kratkim duhovnim učenjem), u drugij polovini imaju vežbe disanja i na kraju opuštanje (Šavasana).

Asane su meditacija tela, dok je pranajama meditacija meditacija na dah i fine struje energije u nama. Tokom vežbanja položaja polaznicima se daju intrukcije da li da dišu (ponekada i kako da dišu) ili da zadržavaju dah.

Međutim, u bloku za disanje (koji obično traju od 5 – 30 minuta), svo je vreme posvećeno samo disanju. Na samom početku se uči pravilno joga disanje koje se sastoji od tri faze: udahom se prvo pune donje sekcije pluća, pa srednji deo i tek na kraju gornji deo pluća. Vežbači su u  nekom udobnom položaju u kome sede pravih leđa. Jedna ruka je u položaju “pranajama mudre”, tj. kažiprst i srednji prst su na čelu dok se nosnice naizmenično otvaraju i zatvaraju palcem i domalim prstom. Tehnika disanja ima raznih; od tihog disanja kroz obe nosnice, preko naizmeničnog disanja kroz jedni pa drugu nosnicu (anuloma viloma), pa sve do tehnika kratkih oštrih izdaha i udaha (Kapalbati, Bastrika i dr.).

Napredniji polaznici uče da zadržavaju dah na kraju udaha i na kraju izdaha (Kumbaka) i ohrabruju da te pauze produžavaju do “Kosmičke srazmere” (4:16:8:16).

Joga-disanje-Hata-Joga-Visnu-mudraZa vreme kratkih opuštanja tokom treninga, vežbači se pozivaju da vezbaju  “Izlečujuće disanje” vizualizirajući pri udahu kako se telo puni snagom i zdravljem (Kosmička energija u vidu neke srebrnaste magle) a pri izdahu da vide i osete kako iz tela otiču, otrovi, bolesti, napetosti i brige.