Izdah u stomak

Kategorija:

Izdah u stomakDa bi smo videli zašto treba izdisati „u stomak“ trebalo bi prvo da se podsetimo značenje reči pranajama (pranayama) i u vezi sa tim značenje reči Či Gong (Qigong, Chi kung itd). A pre toga da podsetimo na to da su skoro sve civilizacije i njihove tradicije imale i imaju koncept Kosmičke životne energije, koja se u Indiji zove prana, u Kini Qi, u Japanu Ki, u Grčkoj pneuma a na Zapadu nazvana Životna suština (Life essence) itd.

Da se zadržimo na ova dva najrazvijenija koncepta i prakse prana-jama i či-gong; oba imaju apsolutno isto značanje. Oba znače radi ili manipulaciju Kosmičkom energijom.

Pa, šta je onda ta Kosmička energija? To (i još nekoliko suštinskih pitanje) je i Šakti pitala svog Šivu pre, tako, 7000 godina a on joj nije odgovorio nekom definicijom, teorijom ili nekim učenjem nego je započeo tehnikom: „O Sjajna, taj doživljaj može svanuti između dva daha….“ i nastavio sa 112 tehnika (čuvene „Šivine sutre“). Šta to znači? To znači da odgovore na ta pitanja Života i smrti, na odgovore o Istini ne može dati um. Odgovor nije u umu, nego u – Ne-umu. Odgovor nije misao nego – doživljaj. Istina je nebrojeno puta veća od uma. Um i Istina se nikada ne sreću.

E, sad’, kada Šiva nije znao kako da objasni šta je prana, kako ću ja jadan? Pa ipak da pokušam.

Prana/či je nevidljiva energija koja prožima sve vidljivo. Mi je dobijamo na tri načina:

1. Od roditelja rođenjem i to je tkzv. Primordijalna energija.
2. Dobijamo je svakodnevno iz hrane i vode.
3. Ali je dobijamo i iz okruženja („Kosmosa“) – disanjem.

Za daljne razumevanje značenja „Izdaha u stomak“, treba da podsetimo ono što se kaže u jogi: „Gde Svest ide, energija sledi“ ili kako se to kaže u Taoizmu: „Svest kreće Či“.

Dakle, ovde se radi o ovom trećem načinu uzimanja/dobijanja Kosmičke energije disanjem. Važno je naglasiti da vazduh nije prana/či. Vazduh je samo nešto kao poštar: uđe u kuću, donese paket, ostavi paket i – ode. Paket ostane…..

Tehnika disanja ima puno i samo na mojoj stranici u odeljku Pranajama ih ima 14 (četrnaest)! Osnovna razlika među njima je u „vizualizaciji“ tj. u tome dali pratimo udah od nosnica ka stomaku, dakle prema dole a izdah prema gore, ili pratimo udah od stomaka (pupka, tj. manipure) prema gore (do grla, nosnica, Trećeg oka itd) a izdah – nazad u stomak. To što će neko pomisliti da su te vizualizacije samo igra i zamajavanje ništa ne umanjuje njihovo značenje jer su te vizualzacije upravo „Svest koja kreće Či“.

I, šta se dešava? Ako pratiš dah tako da ga „slediš“ sa udahom od nosnica do stomaka a izdah od stomaka ka gore do nosa, ti svojom Svešću „vodiš“ i energiju sa udahom u stomak ali neapsorbovanu energiju ponovo sa izdahom vodiš napolje. Ukoliko, naprotiv, vodiš udah od stomaka do grla itd. a vraćaš sa izdahom nazad u stomak, ti svu energiju daha odlažeš i lageruješ u taj naš najveći rezervoar energije: Solarni pleksus.

Prilikom izdaha, de facto, vazduh ide napolje kroz nos i zaista sa njime odlazi iskorišćeni vazduh i razno-razni otrovi ali Svest zadržava pranu/či/kosmičku energiju u stomaku.

Ostale tehnike i vizualizacije nisu pogrešne. One samo imaju drugu funkciju (o tome drugi put). Ovaj ovde opisani postipak, ova tehnika ima ulogu da koliko je god moguće više Kosmičke energije privučemo i zadržimo u sebi.

Valjda ne moram naglašavati da se to dešava, da to važi samo ako dišemo  p r i s u t n o, „Količina prane ne zavisi od količine vazduha nego od količine prisutnosti“ (~JogiF).

Probajte. Nije bitno da to bude u nekom meditativnom položaju. Može se probati/vežbati u svakom položaju i sedeći i ležeći. Kada se „navučete“ na taj blaženi doživljaj prikupljanja i taloženja Kosmičke energije u stomaku, kada osetite snagu i mir koji vam to donosi – to će biti To.

JogiF