Zašto joga?

Kategorija:

Jogi FabijanU prethodnom životu (do moje pedesete) sam stalno čekao nešto da se desi i završi (školovanje, posao, brak, deca, imovina….) pa da počnem stvarno da živim. A na tome putu ka „stvarnom životu“ (zapravo sreći), stalno su se pojavljivale neke prepreke. Tada sam shvatio dve stvari: 1. to „nešto“ neće nikada doći (jer nije u sledećem trenutku, nego u ovom) i 2. prepreke su takođe naš život, a da je samo pitanje našeg izbora kako ćemo na njih reagovati…..

….Započelo je  p r i h v a t a n j e. A to je joga.