Uvod u vrste joge

Kategorija:

Vrste joge-Sve-je-to-jogaU mnogim tekstovima koje danas možemo naći u štampi i drugim medijima, pominju se razne vrste joge a koriste se i razni termini za iste stilove joge. Naravno da postoji samo jedna joga i, u najširem smislu, to su svi postupci koji nas vraćaju nama samima i vode nas ka ucelovljenju. I znajte da je joga praksa, vežba, doživljaj – ne teorija! Na žalost, ne možemo izbeći čitanje (pisanje), slušanje i gledanje joge i o jogi ali nikakva priča i/ili razmišljanje o njoj vam neće pomoći da je bolje razumete i izvučete njene bezbrojne dobrobiti. Um će vam, možda, stvoriti iluziju da se „bavite jogom“ ali da bi ste plivali morate skočiti u vodu. U svlačionici Joga Centra u Somboru sam napisao: „Svoje cipele i um ostavite ovde!“, drugim rečima: bavićemo se doživljajem a ne razmišljanjem o doživljaju.

Pošto je ovako uopšteni opis nepraktičan, pokušaću da prikažem najpoznatije i najviše praktikovane vrste joge danas.

Najstariji i najcelovitiji opis joge dao je u svojim „Izrekama o jogi“ („Yoga Sutra“),  pre oko dve hiljade godina, čuveni jogi, lekar i gramatik, Mahariši Patanđali (Maharishi Patanjali). Joga, kako ju je on opisao, je put kojem je danas najbliža Radža joga („Kraljevska joga“).

Najveći doprinos neprekinutom razvoju i raznolikosti joge, Patanđali je učinio time što je sabrao i objavio znanje o jogi ali nije stvorio organizaciju! Jer da jeste, taj put bi učenici pretvorili u dogmu, kao što se desilo sa religijama, i sada bi smo imali „pravoverne jogije“ i „jeretike“, „šizme“, „državne joge“ i „sekte“, „ministarstva za čistoću joge“ i tome slično.

Međutim i srećom, joga ima bezbroj i niko se ne trudi da bilo kome dokazuje da je njegova joga bolja i „pravija“ od druge ili da je njegova podela „izvornija“ ili „naučnija“. Prvim stihom/izrekom „Joga zaustavlja vrtloge misli“ („Yoga chitta vritti nirodhah“), Patanđali je definisao jogu i ostavio je da slobodno cveta: Sve što nam pomaže da zaustavimo tu našu unutrašnju larmu i nemir jeste joga. Ipak, vežbajući jedan stil umoriće te se (oznojiti) više jer će te držati položaje duže; u nekom drugom stilu će biti više disanja i medutacije, u trećem će biti više opuštanja između vežbi itd.

Na sledećim stranicama možete pogledati pregled najpoznatijih i/ili najviše upražnjavanih vrsta joge u svetu:Vrste-joge-Raznolikost
 

 

  1. Radža ili Kraljevska joga (Raja yoga)
  2. Hata joga (Hatha yoga)
  3. Ajengar joga (Iyengar yoga)
  4. Đnana joga (Jnana yoga)
  5. Karma joga
  6. Bakti joga
  7. Aštanga/Vinjasa joga (Ashtanga/Vinyasa)
  8. Bikram joga
  9. Šivavananda joga
  10. Tantra joga