Ahamkara mudra (gest
EGO GEST (Ahamkara mudra) Ovaj gest služi povećanju sigurnosti i samopoštovanja. On zapravo jača ego (ahamakara = ego, egoizam) i možda će te se zapitati šta će ova mudra u jogi kada joga teži da anulira ego. E, tu vam je “kvaka 22”. Da bi ego mogao da odumre mora prvo da sazri; da bi ste postali Niko – morate prvo biti Neko! Ova mudra takođe uklanja strah, stidljivost i osećaj nedovoljnosti.
Šta su mudre
Sama reč mudra na Sanskritu znači “pečat” ili “znak”. To je simbolični ili ritualni gest koji se često koristi u Hinduizmu i Budizmu, plesu i jogi. U jogi se mudre najviše vezuju za vežbe disanja i meditaciju. Mada se neke mudre mogu izvoditi i celim telom, kao ova devojka sa rukama na leđima (joga mudra) ili “upleteno” kao momak kraj jezera (“Kids, don’t try this at home!” :-)), ipak se najveći broj njih izvodi rukama i prstima.
Anđali mudra
MOLITVENI POLOŽAJ, ANĐALI GEST (Anjali mudra, Namaskara mudra) Ovaj položaj sklopljenih ruku, dlanovima jedan na drugi, je sigurno napoznatiji i najčešće korišćeni gest rukama i to ne samo na Istoku nego i na Zapadu. On je u širokoj upotrebi i u Hrišćanstvu i Judaizmu a takođe u mnogim religijama i tradicijama Istoka.
Čin mudra (gest
ČIN /ĐNANA/ĐAN GEST (Chin, Jnana, Gyan mudra) Ovo je verovatno najpoznatija mudra vezana za meditacije i možemo je sresti u mnogim religijama i  duhovnim tradicijama. Ona je i odlična ilustracija raznolikosti u opisivanju i imanovanju raznih joga gestova. Načelno, postoje dva načina kako se ona izvodi; jedan je da se vrh palca i kažiprsta dodiruju (pasivni način) a drugi je da vrh kažiprsta dodiruje prvi zglavak palca (aktivna varijanta).
Šuni mudra (gest
ŠUNI GEST (Shuni mudra) Ovaj se gest naziva i Akaš mudra a za naziva se „gest strpljenja“. Pravi se tako što se vrh palca stavi na vrh srednjeg prsta a ostali se prsti ispruže.
Pritvi mudra (gest
PRITVI GEST (Prithvi mudra) Na Sasnkritu „pritvi“ znači „zemlja“ i ova mudra je u vezi sa elementom zemljom. Ovaj gest budi naš osnovni energetski centar (Muladara – korenska čakra) u kojem se nalazi lagerovana naša životna energija.
Budi mudra (gest
BUDI GEST (Budy mudra) Ova se mudra pravi tako što se sastave vrhovi palca i malog prsta obe ruke a ostali su prsti ispruženi. Napravi se blagi pritisak i drži najmanje nekoliko minuta.
Đana mudra (gest
ĐANA GEST (Dhyana mudra, Samadhi mudra) Ovo je gest meditacije i koncentracije i izvodi se tako da se ruke polože u krilo sa ispruženim prstima i sa dlanovima prema gore. Ako se ovaj gest izvodi samo levom rukom („rukom mudrosti“), tada je desna ruka („ruka metode“) slobodna da izvodi neku drugu mudru ili može držati neki predmet, kao naprimer kada Buda drži posudu za prošenje a što označava njegovo odricanje od ovosvetskih dobara (slika Bude sa posudicom).
Pran(a) mudra (gest
PRANA(A) GEST (Prana ili Pran mudra) Mnoga su imena te nevidljive energije koja prožima sve vidljivo. U raznim tradicijama naziva se različito (Ki, Či, Ruh, Duša, Sveti duh...) a na Indijskom podkontinentu i naročito u jogi se zove Prana.