PREUZMITE KONTROLU
PREUZMITE KONTROLUPre svega trebamo naučiti kako da kontrolišemo svest. Kako što je bilo rečeno, svest je ta koja započinje i kontroliše postupak Ostavrenja. Stoga, apsolutno je najvažnije (i najteže) da „kontrolišete svoje misli i reči“ U skoro svakoj religiji je veliki naglasak na tome šta mislite i šta govorite. I ne samo da je važno šta vi kažete drugima, nego je još važnije kako vi govorite sebi.
BUDITE U „SADAŠNJEM TRENUTKU“
BUDITE U „SADAŠNJEM TRENUTKU“ Ne mogu da dovoljno naglasim važnost „sadašnjeg trenutka“ (Ponavljam: pročitajte „Moć sadašnjeg trenutka“ i „Novu zemlju“. Verujte da znam šta vam govorim). To je deo mnogo šire priče o našem duhovnom rastu i ovde se ne možemo dublje u to upuštati. A ovih nekoliko kratkih napomena shvatite vrlo ozbiljno i znajte da sam ih lično proverio da taj pristup prisutnosti u sadašnjem trenutku primenjujem u svakodnevnom životu.
OPUSTITE SE I RAZBISTRITE UM
OPUSTITE SE I RAZBISTRITE UM Kada naučimo kako da kontrolišemo misli i emocije, treba da naučimo kako da opustimo telo i um (Vežbajte jogu). Komunikacija između svesti i podsvesti dešava se tek kada smo potpuno opušteni i kada je logički um isključen. Opuštanje je način kako da ugasimo logički um i otvorimo vrata ka podsvesti.
Utisnite želju u podsvest
UTISNITE ŽELJU U PODSVEST Nakon što ste otvorili put u podsvest, možete započeti da „utiskujete“ želju.  To znači napraviti trajni emotivni uticaj na podsvest. Sećate se da smo rekli da je podsvest rezervoar memorija koje su nastale kada ste imali snažan emotivni naboj. Cilj je da se vaše željeno Ostvarenje doda tom rezervoaru.
PRIZOVITE BIĆE
PRIZOVITE BIĆE Kada ste formulisali svoju želju, zatražite od svog Bića da je ostvari u Univerzumu. Vaše je Biće u stalnom kontaktu sa Univerzumom (setite se „talas i okean“). Ovde je najvažniji kvalitet vašeg odnosa sa Bićem. Vaše Biće je Bog u vama. U zavisnosti od vašeg verovanja, to je Isus, Buda ili Krišna, ili bilo koji svetac ili zaštitnik u kojeg verujete. Čuda se dešavaju kada „Trojka“, svest, podsvest i Biće deluju zajedno. To je onda kada se desi „poravnanje“.
ČIŠĆENJE PUTA KA BIĆU
ČIŠĆENJE PUTA KA BIĆU Na osnovu onoga što smo do sada rekli jasno je da uspešnost Ostvarenja zavisi od bliskosti sa Bićem. Stoga je od ogromne važnosti da pročistimo put komunikacije sa Bićem. Ovo je, verovatno, najvažniji deo ove knjige i zato ga pročitajte posebno pažljivo jer nam otkriva zašto neke molitve ostaju neuslišene ili kako nastaju Čuda kroz proces Ostvarenja.
NAVIKE KOJE UTISKUJU PODSVEST
NAVIKE KOJE UTISKUJU PODSVEST Postoje navike koje, kada ih usvojimo, veoma pomažu proces Ostvarenja. One vam pomažu da utiskujete podsvest i kada niste u sesiji. Zakon Karme Šta je zakon Karme? Jedno od najjednostavnijih način da se taj zakon opiše jeste da se misli i želje koje šaljete drugima vraćaju vama. Kako to radi? Ako imate snažan bes ili uvređenost prema nekome, vi imate vizualizaciju povrede i mržnje prema toj osobi. Ti osećaji imaju emotivni naboj i - pogađate! Utiskuju se u podsvest!
PRIMERI SESIJA OSTVARENJA
PRIMERI SESIJA OSTVARENJA Pre nego što otpočnete sesiju pažljivo pročitajte sva poglavlja ove knjige. Sva suština je u kvalitetu procesa a ne u samim koracima. Prvo treba da tačno znate šta želite. Bilo bi dobro da ste već vežbali opuštanje kako bi ste bili spremniji za Ostvarenje. Precizno formulišite samosugestije za najbolji mogući utisak na podsvest. Učinite sve što je u vašoj moći kako bi vam put ka Biću bio potpuno prohodan. Ne mogu dovoljno da naglasim značenje toga. Prelistajte ponovo poglavlje „Pročišćavanje puta ka Biću“ i uklonite sve prepreke.
Uvod u Tajnu Tajne
Možeš ostvariti što god poželiš! Knjiga “Tajna Tajne”, koju sam napisao 2008. godine kao materijal za Radionicu pod istim naslovom, daje vam celokupnu, odmah primenjivu tehniku. Možete je čitati ili downloadovati potpuno besplatno na ovom sajtu.
Uvodna napomena
Ova knjiga i CD za opuštanje su mešavina sastavljena iz raznih izvora, knjiga, blogova, video isečaka i sopstvenog iskustva. Sve je to zajedno ferminetiralo u mom unutrašnjem prostoru i dalo ovaj konačan proizvod koji je pred vama. Proizvod je lično testiran u praksi i daje odlične rezultate. Pažljivo ga pročitajte i primenjujte. Zaslužujete da imate sve što želite – učinite da se to i ostvari!
ŠTA JE TAJNA STVARNOSTI?
Zaslužujete da imate sve što želite – učinite da se to i ostvari! ŠTA JE TAJNA STVARNOSTI? „Stvarnost je iluzija - ali vrlo uporna“ Albert Ajnštajn Pre nego što je i u Indiji TV ukrao deci igru i detinjstvo, postojali ljudi koji su išli od sela do sela i deci pričali priče, bajke i stare Indijske mitove. Selo bi preuzelo brigu o njima, davalo im smeštaj i hranu a oni bi sakupljali decu i učili ih i zabavljali. Posle bi oni išli dalje u druga sela.
ZAKON PRIVLAČENJA
Zaslužujete da imate sve što želite – učinite da se to i ostvari! ZAKON PRIVLAČENJA Zakon privlačenja je osnova tajne Ostvarenja. Suština je sledeća: „Slično privlači slično“ Kasnije će biti više detalja o tome zakonu i kako on radi.
Trojka: Svest
SVEST, PODSVEST, BIĆE Da ne bi bilo zabune, u ovoj knjizi termini svest i podsvest (podsvesno, nesvesno, svesno) se koriste u psihološkom smislu a ne duhovnom. Kada se ti termini upotrebljavaju u duhovnom smisluu to će biti ili naglašeno ili će biti očigledno.
KAKO OSTVARENJE RADI
Jasno je da se odluka da želimo da se nešto (bogatstvo, zdravlje, veza) ostvari donosi u svesti. Svest može doneti odluku da nešto želi, može započeti proces ali svest nije ta koja može učini da se želja materijalizuje. To može učiniti samo onaj deo vas koji je u kontaktu sa Univerzumom i na taj način sa svim drugim ljudima.
SVESNI POSTUPAK OSTVARENJA
SVESNI POSTUPAK OSTVARENJAVidećemo sada koji su koraci neophodni da bi postupak Ostvarenja započeo. Ipak, važno je naglasiti da je lako znati potrebne korake ali da je važnije da se pravilno izvode. Moram naglasiti da je preciznost u izvođenju postupka od ključne važnosti. Molitve i rituali moraju biti izvođeni sa krajnjom preciznošću.