Meditacija

Budi mudra (gest, palac i mali prst)

BUDI GEST (Budy mudra)

Joga-gestovi-Bhudy-mudraOva se mudra pravi tako što se sastave vrhovi palca i malog prsta obe ruke a ostali su prsti ispruženi. Napravi se blagi pritisak i drži najmanje nekoliko minuta.

Pritvi mudra (gest, palac i domali prst)

PRITVI GEST (Prithvi mudra)

Joga-gestovi-Pritvi-Mudra-handNa Sasnkritu „pritvi“ znači „zemlja“ i ova mudra je u vezi sa elementom zemljom. Ovaj gest budi naš osnovni energetski centar (Muladara – korenska čakra) u kojem se nalazi lagerovana naša životna energija.

Šuni mudra (gest, palac i srednji prst)

ŠUNI GEST (Shuni mudra)

Joga-gestovi-Shuni-mudra-rukaOvaj se gest naziva i Akaš mudra a za naziva se „gest strpljenja“. Pravi se tako što se vrh palca stavi na vrh srednjeg prsta a ostali se prsti ispruže.

Čin mudra (gest, palac i kažiprst)

ČIN /ĐNANA/ĐAN GEST (Chin, Jnana, Gyan mudra)

Joga-gestovi-mudra-JnanaOvo je verovatno najpoznatija mudra vezana za meditacije i možemo je sresti u mnogim religijama i  duhovnim tradicijama. Ona je i odlična ilustracija raznolikosti u opisivanju i imanovanju raznih joga gestova. Načelno, postoje dva načina kako se ona izvodi; jedan je da se vrh palca i kažiprsta dodiruju (pasivni način) a drugi je da vrh kažiprsta dodiruje prvi zglavak palca (aktivna varijanta).

Anđali mudra

MOLITVENI POLOŽAJ, ANĐALI GEST (Anjali mudra, Namaskara mudra)

Joga-gestovi-Molitveni-polozaj-Anjalimudra-BudaOvaj položaj sklopljenih ruku, dlanovima jedan na drugi, je sigurno napoznatiji i najčešće korišćeni gest rukama i to ne samo na Istoku nego i na Zapadu. On je u širokoj upotrebi i u Hrišćanstvu i Judaizmu a takođe u mnogim religijama i tradicijama Istoka.

Pages

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.